Verzekering Aanhanger

Hoe is de aanhangwagen verzekerd?
Bij het afsluiten van een Casco-Verzekering voor een aanhangwagen is deze verzekerd tegen casco schade. Het eigen risico van de klant is dan € 100,-. Zonder casco verzekering bent u volledig aansprakelijk voor de schade.
De huurder dient altijd zelf zorg te dragen voor een deugdelijke WA-verzekering op het trekkende voertuig. Wanneer u met de aanhangwagen rijdt is de aanhangwagen verzekerd via de WA verzekering van het trekkend voertuig. De lading is niet verzekerd.
Bij diefstal, verlies of schade door schuld is de huurder onverminderd aansprakelijk voor alle schade en daaruit voortvloeiende kosten. Voorkom problemen: Let a.u.b. goed op het aankoppelen, uw snelheid en het gewicht van de lading.